אגם בדק בית
אגם חברת בדק בית, ביקורת מבנים וליקוי בניה פריסה ארצית

מוקד ארצי 24/7

077-4970498

חיזוק מבנה מפני אסונות טבע

דף הבית » בלוג » חיזוק מבנה מפני אסונות טבע

כאשר מדובר על אסונות טבע וחיזוק מבנים מדובר לרוב על חיזוק מפני רעידות אדמה. למרות שמדינת ישראל ממוקמת סמוך לשבר סייסמי פעיל (השבר הסורי אפריקאי), עד לשנות ה-70 לא הייתה מודעות לחשיבותה של בנייה עמידה לרעשי אדמה. רק בשנת 1975 נכללו תקנות בנייה לרבות תקן 413, המבטיחות בנייה עמידה מפני רעידות אדמה. בפועל, כל מבנה שהוקם לפני שנת 1980 נבנה שלא על פי התקן ונחשב כבלתי מוגן מפני רעש אדמה.
בשנים האחרונות התגבר החשש מפני רעידת אדמה חזקה שעלולה לזרוע הרס רב ונעשו ניסיונות רבים לעידוד חיזוקם של מבנים (לרבות תמ"א 38 הידועה). אכן, על ידי שימוש בטכניקות הנדסיות מתאימות ניתן לחזק את מרבית המבנים שנבנו ללא הגנה מפני רעש אדמה.

שיטות מקובלות לחיזוק מבנים מפני אסונות טבע

ישנן מספר שיטות מקובלות המשמשות לחיזוק מבנים מפני רעש אדמה, שיטות אלו כוללות:

חיזוק מבנה מפני אסונות טבע

כיצד נקבעת שיטת החיזוק?

מכיוון שאין שני מבנים בעלי נתונים זהים (בפועל, לאו דווקא ממדים ותכנון הנדסי מקורי) שיטת חיזוק מבנים (אחת או שילוב של כמה) תיקבע על ידי מהנדס בניין המתמחה בתחום. על מהנדס הבניין ראשית לאסוף כמה שיותר מידע אודות המבנה. איסוף המידע יתחיל בתיק המבנה בו התכניות ההנדסיות המקוריות של הבניין ותוספות ושינויים שנעשו במהלך השנים. לאחר מכן תתבצע בדיקה ויזואלית של הבניין עצמו (איתור סדקים, ליקויים שונים וכו'). לאחר מכן ועל פי שיקול דעתו של המהנדס, יבוצעו בדיקות לבחינת מצבו של הבניין בפועל.

בדיקות אלו כוללות לדוגמא:

לאחר בחינה מדוקדקת של הממצאים ובשילוב דו"ח קרקע המהנדס יחשב את העומסים והכוחות העתידים לפעול על הבניין בזמן רעידת אדמה. לאור ממצאיו, מהנדס הבניין יגבש את המלצותיו אודות חיזוק המבנה.

לקבלת מידע והצעת מחיר

077-4970498